ЗГОДА ПАЦІЄНТА
НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Підтвердженням цієї Інформованої згоди я:

надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «Діагностичний центр «Медекс» (надалі – Товариство-1) та Товариству з обмеженою відповідальністю «Медистар» (надалі – Товариство-2) згоду на обробку персональних даних моїх та особи, інтереси якої я представляю відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VІ та інших нормативно-правових актів України, а саме: на збір, реєстрацію, обробку, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, оновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, в тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих ) систем з метою надання особі, інтереси якої я представляю медичних послуг і швидкого та зручного доступу до результатів медичних послуг, створення медичної документації, статистичних звітів, а також інших послуг, пов’язаних з медичними послугами, включаючи, але не обмежуючись: інформування про дослідження, поширення інформаційних і рекламних повідомлень (будь-якими засобами зв’язку, включаючи SMS, електронну пошту, телефон, і мобільні пристрої), отримання зворотного зв’язку, а також з іншими цілями, визначеними цією згодою.

Я надав/ла добровільно персональні дані свої та особи, інтереси якої я представляю (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, номер контактного телефону, адресу електронної пошти) у бланку Анкети пацієнта.

Мене повідомлено про права суб’єкта персональних даних згідно зі статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних», а саме: 1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані; 3) на доступ до своїх персональних даних; 4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; 8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; 9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Мені було роз’яснено порядок доступу до наданих мною персональних даних моїх та особи, інтереси якої я представляю, право внесення в них змін чи припинення обробки таких персональних даних. Я погоджуюсь, що Товариство-1 та Товариство-2 мають право без моєї додаткової згоди на передачу (поширення) персональних даних моїх та/або особи, інтереси якої я представляю третім особам.

До таких третіх осіб належать:

а) заклади охорони здоров’я та ФОП, що отримали ліцензію на провадження діяльності з медичної практики, лікарі, які направили на проведення дослідження, виключно для отримання мною або особою, інтереси якої я представляю, як суб’єктом персональних даних, медичної допомоги та/або медичних послуг;

б) органи, уповноважені відповідно до чинного законодавства України, на ведення реєстрів пацієнтів, їхніх медичних даних та/або документації, включаючи звітність, у тому числі, але не виключно Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство цифрової трансформації, Національна служба охорони здоров’я України, Державне підприємство «ДІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ХЕЛСІ УКРАЇНА»;

в) адвокати – для надання правової допомоги Товариству-1 та Товариству-2 при вирішенні спірних питань, судовим органам – яким в подальшому можуть передаватись персональні дані мої та особи, інтереси якої я представляю для вирішення спору;

г) страхові компанії;

д) Партнери Товариства-1 та Тоариства-2: юридичні особи, фізичні особи – підприємці контрагенти, з якими Товариством-1 та Товариством-2 були укладені договори про надання послуг, інформаційно-рекламних послуг, виконання робіт та інші, в обcязі, необхідному для ідентифікації мене та/або особи, інтереси якої я представляю, виконання та опрацювання замовлень моїх та особи, інтереси якої я представляю, організації, проведення дослідження, отримання результатів досліджень (в тому числі з метою належного здійснення розрахунків за товари/послуги, забезпечення отримання мною фінансових послуг тощо).

Я надаю згоду на те, що Товариство-1 та Товариство-2 здійснюють обробку персональних даних: на паперових носіях, в інформаційних системах персональних даних з використанням і без використання засобів автоматизації, а також змішаним способом.

Я надаю згоду на те, що в процесі надання медичних послуг мені та/або особі, інтереси якої я представляю працівники Товариства-1 та Товариства-2 мають право обробляти та передавати мої (або особи, інтереси якої я представляю) персональні дані, в тому числі ті, що становлять лікарську таємницю, іншим співробітникам Товариства-1 та Товариства-2 в інтересах обстеження/дослідження мого та/або особи, інтереси якої я представляю.

Я надаю згоду на передачу знеособлених (таких, з яких будуть вилучені будь-які дані, які дозволять прямо чи опосередковано мене ідентифікувати) даних моїх або особи, інтереси якої я представляю і знеособлених результатів досліджень особи, інтереси якої я представляю Партнерам Товариства-1 та Товариства-2 з метою виконання Товариством-1 та Товариством-2 договірних обов’язків щодо звітування, а також на подальше використання на розсуд Товариства-1 та Товариства-2 з метою та у спосіб, що відповідають чинному законодавству України, в тому числі шляхом передачі третім особам для використання у науково-дослідній та освітній діяльності. Я також надаю згоду на доступ представникам Партнера до персональних даних моїх та/або особи, інтереси якої я представляю у приміщеннях Товариства-1 та Товариства-2 для проведення аудиту виконання Товариством-1 та Товариством-2 своїх договірних зобов’язань.

Я підтверджую, що я перевірив(ла) коректність даних та послуг, що зазначені в Анкеті пацієнта та переконався(лась), що необхідні послуги зазначені вірно. Я надаю згоду Товариству-1 та Товариству-2 на відправлення результатів досліджень моїх або особи, інтереси якої я представляю саме на верифіковану електронну адресу/ номер телефону, вказані мною при оформленні Замовлення та зазначені в Анкеті пацієнта. Я самостійно несу відповідальність за коректність наданих мною контактних даних та конфіденційність інформації, що отримана на надану електронну адресу/вказаний номер телефона. Я погоджуюсь, що Товариство-1 та Товариство-2 не можуть гарантувати та не несуть відповідальності за доставку результатів діагностичних досліджень електронною поштою, оскільки доставка електронного листа залежить від налаштувань поштових серверів, антивірусних систем та спам-фільтрів моєї поштової скриньки.

Я попереджений(а), що у приміщеннях Товариства-1 та Товариства-2 здійснюється відеоспостереження, з метою підвищення ефективності забезпечення режиму безпеки; об’єктивної фіксації подій; виявлення нетипових ситуацій у зоні здійснення відеоконтролю; контролю в умовах, коли іншими шляхами забезпечити його неможливо. У зв’язку з чим, надаю згоду на проведення відеозйомки у приміщеннях Товариства-1 та Товариства-2, а також надаю згоду на використання даних з системи відеоспостереження як самим Товариством-1 та Товариством-2, так і компетентними державними органами, у тому числі судом (як докази у кримінальних провадженнях), правоохоронними органами (з метою безпеки), судами (для забезпечення доказів у цивільних і господарських справах), працівниками Товариства-1 та Товариства-2, свідками правопорушень, потерпілими від правопорушень (на виконання їхніх вимог), страхування (виключно для врегулювання страхових вимог), адвокатів та інших органів для виконання функцій цілей правоохоронних органів.

Я попереджений(а) та надаю згоду на ведення запису телефонних розмов та можливість посилання на них у разі виникнення спорів, а також при врегулюванні конфліктних ситуацій.

Я усвідомлюю, що Товариство-1 та Товариство-2 провадить свою господарську діяльність з медичної практики на підставі Ліцензії, виданої Міністерством охорони здоров’я, у зв’язку з чим для виконання Товариством-1 та Товариством-2 вимог чинного законодавства Я погоджуюсь та надаю згоду обробляти та передавати/синхронізувати результати досліджень/висновків моїх або особи, інтереси якої я представляю до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Я погоджуюсь, що у разі зміни персональних даних моїх або особи, інтереси якої я представляю зобов’язаний(а) надати Товариству-1 та Товариству-2 інформацію про такі зміни протягом 10 календарних днів з моменту виникнення змін з наданням оригіналів відповідних документів для оновлення персональних даних. Я усвідомлюю та погоджуюсь, що у випадку несвоєчасного повідомлення Товариства-1 та Товариства-2 про зміни нестиму негативні наслідки, що можуть виникнути внаслідок несвоєчасного повідомлення про зміну персональних даних моїх та особи, інтереси якої я представляю.

Я попереджений(а), що у випадку надання неточної, недостовірної чи неповної інформації усі негативні правові та інші наслідки покладаються на мене. Мені зрозуміло, що при медичному обслуговуванні може виникнути необхідність збирання додаткових персональних даних, тому я не заперечую щодо цього при додержанні вимог чинного законодавства.

Текст даної згоди мною прочитано, всі умови зрозумілі і своїм підписом я підтверджую те, що я повністю погоджуюсь зі всім, що зазначено у цій згоді.

Я засвідчую, що згоден/на із усіма пунктами цього документу, умови якого мені роз’яснені і зрозумілі. Я ознайомився (ознайомилась) з цим документом, розумію, що він є офіційним документом та має юридичну силу.

Я підтверджую, що ця згода на обробку персональних даних надається без обмеження строку, однак у будь-якому випадку або до моменту відкликання мною цієї згоди шляхом надання Товариству-1 та Товариству-2 відповідної письмової заяви або до моменту припинення/ліквідації Товариства-1 та Товариства-2 та/або його правонаступників.

Ця добровільна згода надана в електронному вигляді та має силу оригіналу.

Зворотній зв'язок

Тут ви можете залишити свій відгук (побажання, зауваження). Будемо вдячні за розгорнуту відповідь (де це доречно),  а також якщо Ви залишите свої контакти,  щоб ми могли зв'язатися з Вами при необхідності

Заповніть форму

І ми передзвонимо Вам

Запис на МРТ Запис на КТ Запис на Рентген Замовити дзвінок +380443923393